NDI高清攝像機

全高清圖像

多種(zhǒng)光學(xué)變倍鏡頭

多種(zhǒng)視頻輸出接口

領先的自動聚焦技術

多種(zhǒng)網絡協議

低噪聲高信噪比、低功能(néng)休眠功能(néng)

操作使用簡單、安裝維護方便

鏡頭配置及視角:5倍,84°;12倍,72.5°;20倍,56°;30倍,65°

接口配置: 1路NDI、1路SDI、1路HDMI、 1路RS232-IN、

                        1路RS232-OUT、1路RS422(兼容RS485)、

                        1路USB3.0(B型兼容USB2.0)、1路LINE-IN、旋轉撥碼

image.png