NDI高清攝像機

全高清圖像

多種(zhǒng)光學(xué)變倍鏡頭

多種(zhǒng)有線無線視頻接口

先進(jìn)的ISP處理技術和算法

多種(zhǒng)網絡協議

内置SD儲存卡、超級靜音雲台

操作使用簡單、安裝維護方便

鏡頭配置及視角:12倍,72.5°;20倍,54.7°;30倍,65.1°

接口配置: 1路NDI、 1路DVI(HDMI)、1路SDI、

                        1路LAN、2路RS232(環通)、1路RS485、

                        1路A-IN、旋轉撥碼

image.png